อนิรุทธิ์

กํากับการแสดง

2512

แก้วแก่นกล้า

- ผู้กำกับ
2513

เสน่ห์ลูกทุ่ง

- ผู้กำกับ