อนันต์ นนทชัย

อนันต์ นนทชัย

นักแสดง

กํากับการแสดง

2520

ทางเสือผ่าน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2520

ทีใครทีมัน

- ผู้กำกับ
2522

รักนอกตำรา

- ผู้กำกับ
2524

สิงโตคำราม

- ผู้กำกับ
2525

แววมยุรา

- ผู้กำกับ
2526

ลำพูนดำ

- ผู้กำกับ
2527

ชี

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2522

รักนอกตำรา

- บทภาพยนตร์
2524

สิงโตคำราม

- บทภาพยนตร์
2525

แววมยุรา

- บทภาพยนตร์