อนัญจนา

อนัญจนา

นักเขียน

2547

แม่อายสะอื้น

- บทประพันธ์
2549

แคนลำโขง

- บทประพันธ์
2549

แว่วเสียงซึง

- บทประพันธ์
2550

สตรีที่โลกลืม

- บทประพันธ์
2552

มือนาง

- บทประพันธ์
2552

วังน้ำค้าง

- บทประพันธ์
2557

วีรบุรุษกองขยะ

- บทประพันธ์
2561

แม่อายสะอื้น

- บทประพันธ์