อนงค์พร เชาว์ดำรงค์

กํากับการแสดง

2539

คู่กรรม 2

- ผู้ช่วยผู้กำกับ