อดุลย์ ราชวังอินทร์

อดุลย์ ราชวังอินทร์

นักเขียน

2491

บางขวาง

- บทประพันธ์
2498

สลัดดำ

- บทประพันธ์
2498

สาวเวียงฟ้า

- บทประพันธ์
2501

ดอกฟ้าในมือโจร

- บทประพันธ์
2502

ฝ่ามรสุม

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2506

มังกรห้าเล็บ

- บทประพันธ์