อณูวรรณ ปรีญานนท์

อณูวรรณ ปรีญานนท์

นักแสดง

2018

ดวงใจในไฟหนาว

- (รับเชิญ)
2015

กลกิโมโน

- เคโกะ
2012

แรงเงา

- แอ๋ว (รับเชิญ)
2011

ปลาไหลป้ายแดง

- เจ๊โมจิ
2011

ดอกส้มสีทอง

- อาฮุ้ง
2010

มงกุฎดอกส้ม

- อาฮุ้ง
2009

สาปภูษา

- จวง
2009

หยกลายเมฆ

- (รับเชิญ)
2001

แรงเงา

- ทิพอาภา (ทิพ)