หวานหวาน อรุณณภา พาณิชจรูญ

อรุณณภา พาณิชจรูญ หรือชื่อเดิม ณิศรา มานะวานิช มีชื่อเล่นว่า จุ๊กจิ๊ก , หวานหวาน เกิด 21 มิถุนายน 2533 เป็นนักแสดงหญิงเชื้อชาติ ไทย-จีน-มอญ (คุณพ่อ จีน-มอญ / คุณแม่ ไทย-จีน) สัญชาติ ไทย เคยเป็นผู้เข้าประกวดรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 6 ได้เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย (รอบก่อนได้ 8 คนสุดท้าย) การศึกษา ระดับอนุบาล โรงเรียนประภามนตรี ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2

นักแสดง

2019

ลับลวงใจ

- งานปั่นจักรยาน
2016

คนละขอบฟ้า

- ปาริฉัตร
2015

หัวใจปฐพี

- ทิชา สร้อยสุขสันต์
2014

ไฟในวายุ

- ขวัญ/นวลขวัญ
2012

ขุนศึก

- ศรีเมือง