หลับปุ๋ย พิมพ์รตา ฉิมตะวัน

พิมพ์รตา ฉิมตะวัน หรือ ฐิติกานต์ สิทธิสัมพันธ์ ชื่อเล่น ปุ๋ย , หลับปุ๋ย ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก