หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล หรือ ท่านชายขาว เป็นช่างภาพ ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย
• เกิด 14 มกราคม 2452
• เสียชีวิต 26 กุมภาพันธ์ 2519 (67 ปี)

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุลอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์ รวมไทย ภาพยนตร์ปลุกระดมการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ของกรมสาธารณสุขและกรมรถไฟ กำกับภาพ ภาพยนตร์ กะเหรี่ยงไทรโยค (2478) ของขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต

ท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ปรเมรุภาพยนตร์ เพื่อสร้างภาพยนตร์ สุภาพบุรุษเสือไทย ซึ่งอำนวยการสร้างโดยแท้ ประกาศวุฒิสาร โดยท่านเป็นผู้กำกับ และประสบความสำเร็จสูงสุดในปี 2492 ต่อมาบริษัทปรเมรุภาพยนตร์ ได้สร้างภาพยนตร์ มรดกพระจอมเกล้า โดยการสนับสนุนจากสำนักข่าวสารอเมริกัน เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศท่านเป็น 1 ใน 2 ช่างถ่ายภาพที่ได้บันทึกภาพในภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2493 ร่วมกับนาย แก้วขวัญ วัชโรทัย

ท่านได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้นำการสร้างภาพยนตร์ 16 ม.ม.ในพิธีประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2500

กํากับการแสดง

2486

วัยคนอง

- ผู้กำกับ
2500

สุรนารี

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2483

สามปอยหลวง

- ถ่ายภาพ
2484

รวมไทย

- ถ่ายภาพ
2486

วัยคนอง

- ถ่ายภาพ
2489

ชายชาตรี

- ถ่ายภาพ
2498

ทางเปลี่ยว

- กำกับภาพ

ลำดับภาพ

โปรดักชั่น

2485

โตนงาช้าง

- อำนวยการสร้าง
2489

ชายชาตรี

- อำนวยการสร้าง
2493

ศาสนารักของนางโจร

- อำนวยการสร้าง
2498

ทางเปลี่ยว

- อำนวยการสร้าง