หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ

ชื่อ : หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ ชื่ออังกฤษ : Mom Luang Srifa Mahawan นามปากกา : ศรีฟ้า ลดาวัลย์ : จุลลดา ภักดีภูมินทร์ : สีฟ้า วันเกิด : 26 มกราคม 2473 เสียชีวิต : 16 เมษายน 2556 (83 ปี) การศึกษา : โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เลิกเรียนเมื่ออยู่ชั้นปีที่ 3 แล้วไปเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีราชา โรงเรียนพณิชยการพระนคร และโรงเรียนพณิชยการบพิตรพิมุข จนถึงปี 2516 จึงลาออกมาเป็นนักเขียนอาชีพจนถึงแก่กรรม หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ เป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น และสารคดีเกี่ยวชีวิตเจ้านายในวัง เจ้าของนามปากกา "ศรีฟ้า ลดาวัลย์" "สีฟ้า" และ "จุลลดา ภักดีภูมินทร์" ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2539 และมีผลงานเล่มแรกคือเรื่อง ปราสาทมืด

นักเขียน

1981

ใครกำหนด

- บทประพันธ์
1982

หลานสาวคุณหญิง

- บทประพันธ์
1984

วันนั้นคงมาถึง

- บทประพันธ์
1986

เครื่องแบบสีขาว

- บทประพันธ์

นักเขียน

2009

ปราสาทมืด

- บทประพันธ์
2010

กุหลาบไร้หนาม

- บทประพันธ์
2012

บ่วง

- บทประพันธ์