หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ

หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ (ชื่ออังกฤษ : Mom Luang Srifa Mahawan) วันเกิด : 26 มกราคม 2473 เสียชีวิต : 16 เมษายน 2556 (83 ปี) การศึกษา : โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เลิกเรียนเมื่ออยู่ชั้นปีที่ 3 แล้วไปเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีราชา โรงเรียนพณิชยการพระนคร และโรงเรียนพณิชยการบพิตรพิมุข จนถึงปี 2516 จึงลาออกมาเป็นนักเขียนอาชีพจนถึงแก่กรรม หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ เป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น และสารคดีเกี่ยวชีวิตเจ้านายในวัง เจ้าของนามปากกา “ศรีฟ้า ลดาวัลย์” “สีฟ้า” และ “จุลลดา ภักดีภูมินทร์” ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2539 และมีผลงานเล่มแรกคือเรื่อง ปราสาทมืด

• นามปากกา : ศรีฟ้า ลดาวัลย์, จุลลดา ภักดีภูมินทร์, สีฟ้า

นักเขียน

2511

ปราสาทรัก

- บทประพันธ์
2513

แม่ปิง

- บทประพันธ์
2514

รักจ๋ารัก

- บทประพันธ์
2516

ชลาลัย

- บทประพันธ์
2517

ประทีปอธิษฐาน

- บทประพันธ์
2518

ข้าวนอกนา

- บทประพันธ์
2518

ทางโค้ง

- บทประพันธ์
2519

คนบาป

- บทประพันธ์
2519

สาวแก่

- บทประพันธ์
2520

เพื่อนรัก

- บทประพันธ์
2520

โอ้..มาดา

- บทประพันธ์
2521

ใต้ฟ้าสีคราม

- บทประพันธ์
2524

ใครกำหนด

- บทประพันธ์
2525

หลานสาวคุณหญิง

- บทประพันธ์
2526

มายาพิศวาส

- บทประพันธ์
2526

สามอนงค์

- บทประพันธ์
2527

วันนั้นคงมาถึง

- บทประพันธ์
2529

เครื่องแบบสีขาว

- บทประพันธ์

นักเขียน

2521

แม่ม่าย

- บทประพันธ์
2522

ใครกำหนด

- บทประพันธ์
2522

ขมิ้นกับปูน

- บทประพันธ์
2523

กุหลาบไร้หนาม

- บทประพันธ์
2523

สามอนงค์

- บทประพันธ์
2524

ทางโค้ง

- บทประพันธ์
2525

ริษยา

- บทประพันธ์
2525

เศรษฐีนี

- บทประพันธ์
2525

พรหมไม่ได้ลิขิต

- บทประพันธ์
2525

อีสา

- บทประพันธ์
2526

ประทีปอธิษฐาน

- บทประพันธ์
2526

หนี้สวาท

- บทประพันธ์
2526

วงเวียนชีวิต

- บทประพันธ์
2527

ขมิ้นกับปูน

- บทประพันธ์
2529

กุหลาบไร้หนาม

- บทประพันธ์
2531

ปราสาทมืด

- บทประพันธ์
2531

อีสา-รวีช่วงโชติ

- บทประพันธ์
2533

ขมิ้นกับปูน

- บทประพันธ์
2534

ข้าวนอกนา

- บทประพันธ์
2533

กนกลายโบตั๋น

- บทประพันธ์
2534

ริษยา

- บทประพันธ์
2534

ชลาลัย

- บทประพันธ์
2535

อรุณสวัสดิ์

- บทประพันธ์
2535

บ่วง

- บทประพันธ์
2535

ลางรัก

- บทประพันธ์
2537

ปราสาทมืด

- บทประพันธ์
2537

ตุ๊กตามนุษย์

- บทประพันธ์
2538

โอ้มาดา

- บทประพันธ์
2538

พรหมไม่ได้ลิขิต

- บทประพันธ์
2539

ไม้อ่อน

- บทประพันธ์
2541

กิ่งไผ่

- บทประพันธ์
2541

อีสา-รวีช่วงโชติ

- บทประพันธ์
2542

อรุณสวัสดิ์

- บทประพันธ์
2544

ขมิ้นกับปูน

- บทประพันธ์
2545

ใครกำหนด

- บทประพันธ์
2547

ริษยา

- บทประพันธ์
2550

เหตุเกิดในครอบครัว

- บทประพันธ์
2552

ปราสาทมืด

- บทประพันธ์
2553

กุหลาบไร้หนาม

- บทประพันธ์
2555

บ่วง

- บทประพันธ์
2559

ริษยา

- บทประพันธ์
2559

ขมิ้นกับปูน

- บทประพันธ์
2561

พรหมไม่ได้ลิขิต

- บทประพันธ์
2567

เมืองแก้ว

- บทประพันธ์