หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล

หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล เกิด 17 ตุลาคม 2504 เป็นธิดาคนสุดท้องของหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์ เทวกุล (โอรสหม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล) และนางประเทือง เทวกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิลปรัศมี) มีพี่น้องด้วยกัน 4 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี และระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังสำเร็จการศึกษา หม่อมหลวงขวัญทิพย์เข้าทำงานที่บริษัทล็อกซเล่ย์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอาหารแต่อย่างใด ต่อมาสมรสและอาศัยอยู่กับสามีที่สหรัฐ มีบุตรด้วยกัน 3 คน เมื่ออายุ 44 ปี ได้หย่ากับสามีและเริ่มประกอบอาชีพเป็นเชฟเต็มตัว หม่อมหลวงขวัญทิพย์เคยประกอบกิจการร้านอาหารมาก่อน แต่ภายหลังปิดกิจการไปเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปัจจุบันเป็นนักออกแบบอาหาร และเชฟ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ และเป็นเจ้าของคอลัมน์ "สำรับ" ซึ่งเกี่ยวกับตำราอาหารไทยที่เขียนลงในนิตยสาร พลอยแกมเพชร โดยเขียนเกี่ยวกับตำรับอาหารไทยมาแล้ว 250 สูตร หม่อมหลวงขวัญทิพย์มีชื่อเสียงจากการเป็นกรรมการในรายการ มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ โดยวิจารณ์อาหารและควบคุมการทำอาหารของผู้เข้าแข่งขันด้วยท่าทีโผงผางและจริงจัง ปัจจุบันหม่อมหลวงขวัญทิพย์ยังมีบทบาทเป็นผู้ดำเนินรายการทำอาหารบน Youtube ที่มีชื่อว่า "ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen" เป็นรายการสาธิตการประกอบอาหารที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในคอนโดสูง ซึ่งผู้คนอาจจะคิดว่าไม่สะดวกต่อการประกอบอาหาร ให้กลายเป็นเรื่องง่าย