หมิง จิรกิติยา บุญครองทรัพย์

จิรกิติยา บุญครองทรัพย์ ชื่อเล่น หมิง (ชื่อเดิม อรินทร์มาศ, ชาลิสา) เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2526 นางสาวไทย ประจำปี 2546 เป็นนางสาวไทยคนที่ 40 เป็นนักแสดงและพิธีกร ด้านการศึกษา อนุบาล 1-2 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น อนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลรัศมี ประถม โรงเรียนเซนต์ฟรังก์ มัธยมต้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักแสดง

2017

เชลยศึก

- อาละแม (พระราชธิดาในพระเจ้ามังระ)
2017

หมอเทวดา

- ดุจดาว
2016

ธิดาผ้าซิ่น

- ลลิตา เกษมสุข
2014

ผัวชั่วคราว

- พิมพ์สนม
2010

ไฟอมตะ

- วิภาวี (แดง,สมใจ)
2010

เจ้าสาวไร่ส้ม

- ปารวาตี
2010

สามหัวใจ

- พิมพรรณ
2009

ปราสาทมืด

- กัญญา
2008

บาดาลใจ

- รังสิตา จารุกูล (อ้อม)