หน่อย สมเจตน์ สะอาด

สมเจตน์ สะอาด ชื่อเล่น หน่อย เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม 2512 เสียชีวิตวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (41 ปี) เข้าสู่วงการแฟชั่นในฐานะนายแบบ ด้านการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. สาขา ช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง