หนูจ๋า อาชิรญาณ์ ภีระพัภร์กุญช์ชญา

อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา(นามสกุลตามบัตร) ชื่อเดิมคือ จิณวิภา แก้วกัญญา ชื่อเล่น หนูจ๋า เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นนักแสดง และ อินทีเรียดีไซน์เนอร์ ด้านการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักแสดง

2011

ฮักนะ ’สารคาม

- รินทร์
2009

ปาย อิน เลิฟ

- สาว (พี่สาวครับ)
2008

คนไฟลุก

- พลอย

นักแสดง

2013

มาเฟียตาหวาน

- ซินดี้