หนุ่ย นิรนาม

หนุ่ย นิรนาม

นักแสดง

ช่างภาพ

2531

รักด้วยชีวิต

- ลำดับภาพ