หนึ่ง โค้ก

หนึ่ง โค้ก

นักแสดง

2555

เสือสมิง

- (รับเชิญ)