หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข

นนทพร ธีระวัฒนสุข ชื่อเล่น หญิงแย้ เกิด 20 เมษายน 2530 ด้านการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกภาษาอังกฤษ โทประวัติศาสตร์ เกียรตินิยม (3.63) ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ Stamford International University (3.73) เริ่มเข้าวงการจากการถ่ายโฆษณา TVC SmoothE White Baby Face Cream 2007