ส.สุเทพ สงคราม

ส.สุเทพ สงคราม

ช่างภาพ

2503

ชายต้องสู้

- ถ่ายภาพ
2508

ชบาไพร

- ถ่ายภาพ