ส.ฑิฆัมพร

ส.ฑิฆัมพร

โปรดักชั่น

2496

เสียงสาป

- อำนวยการสร้าง