ส้ม​ อิชย์ชยาภา เมธิชัยวราภาคย์

อิชย์ชยาภา เมธิชัยวราภาคย์ ชื่อเล่น ส้ม

นักแสดง

2016

บุษบาหน้าตลาด

- นุ่น (รับเชิญ)
2016

ปดิวรัดา

- นิ่ม (ลูกสาวกำนันคล้าย)
2015

หมอผีไซเบอร์

- อรอุมา