ส้ม มารี เออเจนี เลอเลย์

มารี เออเจนี เลอเลย์ ชื่อเล่น ส้ม (ชื่ออังกฤษ : Zom Marie Eugenie Le Lay) เป็นนักแสดง พิธีกร และนักร้องลูกครึ่งฝรั่งเศส-ไทย
• เกิด 2 มีนาคม 2535 (อายุ 32 ปี)
• การศึกษา : ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดตาม ส้ม มารี เออเจนี เลอเลย์ ได้ที่

IG : zommarie
Twitter : @zommarie
Youtube : @ZOMMARIEMUSIC