สไปร์ท อิสรีย์ จารุพันธุ์โกมล

นักแสดง

2567

คนกล้าท้าชน

- หลิน อำภา โรจน์ทวี