สุโข ชูพินิจ

สุโข ชูพินิจ

โปรดักชั่น

2520

รักไม่รู้ลืม

- ดำเนินงานสร้าง