สุเมธ คุณะปุระ

สุเมธ คุณะปุระ

โปรดักชั่น

2502

แผ่นดินของใคร

- อำนวยการสร้าง