สุเทพ เกษมณี

โปรดักชั่น

2527

เสน่ห์นางพราย

- อำนวยการสร้าง