สุเทพ ตันนิรัตน์

สุเทพ ตันนิรัตน์

กํากับการแสดง

2538

รักแท้บทที่ 1

- ผู้กำกับ
2546

องคุลิมาล

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2538

รักแท้บทที่ 1

- บทภาพยนตร์

ลำดับภาพ

2538

รักแท้บทที่ 1

- ลำดับภาพ