สุวีระ คเณจร ณ อยุธยา

สุวีระ คเณจร ณ อยุธยา

นักแสดง

กํากับการแสดง

2521

จ้าวธรณี

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2514

เจ้าสาวขี้คุก

- อำนวยการสร้าง