สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

นักแสดง

2520

ทองปาน

- ผู้ร่วมสัมมนา ฝ่ายต่อต้านการสร้างเขื่อน