สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

ชื่อ : สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ชื่ออังกฤษ : Surachedh Assawaruenganan ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโท การจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา ที่มา: majorcineplex.com

อำนวยการสร้าง

2022

บัวผัน ฟันยับ

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2023

อาตมาฟ้าผ่า

- อำนวยการสร้าง