สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ชื่ออังกฤษ : Surachedh Assawaruenganan

ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโท การจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา

ที่มา: majorcineplex.com

อำนวยการสร้าง

2565

บัวผัน ฟันยับ

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2566

อาตมาฟ้าผ่า

- อำนวยการสร้าง
2566

ธี่หยด

- อำนวยการสร้าง