สุรีย์ พุกกะเวส

สุรีย์ พุกกะเวส

โปรดักชั่น

2513

ดาวพระเสาร์

- อำนวยการสร้าง
2513

ภูตเสน่หา

- อำนวยการสร้าง
2514

ยมบาลเจ้าขา

- อำนวยการสร้าง
2514

อีรวง

- อำนวยการสร้าง