สุริยัน เชื่อมแก้ว

สุริยัน เชื่อมแก้ว

นักเขียน

2527

ซีอุย มนุษย์กินคน

- บทภาพยนตร์