สุริยะ

กํากับการแสดง

2529

เปิดบัญชีฆ่า

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2515

รอยแค้น

- บทประพันธ์
2518

เพื่อเธอที่รัก

- บทประพันธ์