สุริยน

กํากับการแสดง

2533

พรายคะนอง

- ผู้กำกับ