สุริยน ดวงทองดี

สุริยน ดวงทองดี

กํากับการแสดง

2513

ภูตเสน่หา

- ผู้กำกับ
2516

แม่นาคพระโขนง

- ผู้กำกับ
2516

แม่นาคอาละวาด

- ผู้กำกับ
2516

แม่ผัว

- ผู้กำกับ
2517

ผาอาบนาง

- ผู้กำกับ
2521

7 อาถรรพณ์

- ผู้กำกับ
2523

7 ป่าช้า

- ผู้กำกับ
2523

ฉุยฉาย

- ผู้กำกับ
2524

เขยขัดดอก

- ผู้กำกับ
2524

เจ้าแม่สาริกา

- ผู้กำกับ
2524

ป่าช้าแตก

- ผู้กำกับ
2526

แก้วขนเหล็ก

- ผู้กำกับ
2527

ทหารเกณฑ์เจอผี

- ผู้กำกับ
2527

นางพญางูผี

- ผู้กำกับ
2530

เดชอีลำยอง

- ผู้กำกับ
2530

พรายตะเคียน

- ผู้กำกับ
2530

แม่นาค 30

- ผู้กำกับ
2530

โลงแตก

- ผู้กำกับ
2532

แม่นาคอาละวาด

- ผู้กำกับ
2533

ตะเคียนคู่

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2509

อ้ายค่อม

- ดำเนินงานสร้าง
2511

7 ป่าช้า

- อำนวยการสร้าง
2512

จ้าวป่าช้า

- อำนวยการสร้าง
2516

แม่นาคพระโขนง

- อำนวยการสร้าง