สุรินทร์ แสงเดือนฉาย

โปรดักชั่น

2523

จระเข้

- อำนวยการสร้าง