สุรินทร์ แก้วคีรี

สุรินทร์ แก้วคีรี

ช่างภาพ

2501

ม่วยในฝัน

- ถ่ายภาพ
2508

ค่ายบางระจัน

- ถ่ายภาพ
2510

พยัคฆ์เดี่ยว

- ถ่ายภาพ

โปรดักชั่น

2501

ม่วยในฝัน

- อำนวยการสร้าง
2510

พยัคฆ์เดี่ยว

- อำนวยการสร้าง