สุรินทร์ ยอดยรรยง

สุรินทร์ ยอดยรรยง

โปรดักชั่น

2514

มนต์รักป่าซาง

- อำนวยการสร้าง
2515

กว๊านพะเยา

- อำนวยการสร้าง
2519

ชะตาชีวิต

- อำนวยการสร้าง