สุรินทร์ ชะอุ่มพานิช

สุรินทร์ ชะอุ่มพานิช

โปรดักชั่น

2532

บ้านผีปอบ

- ดำเนินงานสร้าง
2532

บ้านผีปอบ 2

- ดำเนินงานสร้าง
2533

บ้านผีปอบ 3

- ดำเนินงานสร้าง
2534

บ้านผีปอบ 4

- ดำเนินงานสร้าง
2534

บ้านผีปอบ 6

- ดำเนินงานสร้าง
2534

ไฟกลางฝน

- ดำเนินงานสร้าง
2535

บ้านผีปอบ 7

- ดำเนินงานสร้าง
2535

บ้านผีปอบ 8

- ดำเนินงานสร้าง