สุรัตน์ อัศวนิกุล

สุรัตน์ อัศวนิกุล

ช่างภาพ

2520

หงส์ทอง

- ถ่ายภาพ
2521

กัปตันเรือปู

- ถ่ายภาพ