สุระ มูรธานนท์

สุระ มูรธานนท์ เป็นนักแสดงสมทบชายชาวไทย

นักแสดง

2562

นางสิบสอง

- อำมาตย์
2561

สังข์ทอง

- อำมาตย์ไชยา
2561

สายโลหิต

- มังมหานรธา
2556

จันทร์สุริยคาธ

- อำมาตย์เทพ
2549

วัยอลเวง

- นิพนธ์
2547

ฟ้าใหม่

- พระยาท้ายน้ำ
2545

พิกุลทอง

- อำมาตย์สิงหรา
2538

สายโลหิต

- พระยาเพชรบุรี
2524

ซ่อนกลิ่น

- นิวัฒน์
2535

ยอพระกลิ่น

- ท้าววรกรรณ
2547

โกมินทร์

- พญานาคกะโตหน
2558

แก้วหน้าม้า

- ราชครู
2567

โซน 7 เขตพิศวง (ละครสั้น)

- (ตอน : บันทึกสลด)
2567

ขวัญหล้า

- เลียง