สุรพล โทณะวณิก

สุรพล โทณะวณิก

นักแสดง

กํากับการแสดง

นักเขียน

2511

เพชรตะวัน

- บทประพันธ์
2515

สาวขบเผาะ

- บทประพันธ์
2515

ไอ้แกละเพื่อนรัก

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2521

7 ซุปเปอร์เปี๊ยก

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2522

นักรักรุ่นกะเตาะ

- บทประพันธ์