สุรพล รัตนกำพล

สุรพล รัตนกำพล

กํากับการแสดง

2519

บ้องไฟ

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2519

บ้องไฟ

- อำนวยการสร้าง