สุรพล ซีประเสริฐ

สุรพล ซีประเสริฐ

โปรดักชั่น

2512

เพชรแท้

- อำนวยการสร้าง