สุรพล กรสวัสดิ์

กํากับการแสดง

2527

พรหมสี่หน้า

- ผู้กำกับ
2532

ปุลากง

- ผู้กำกับ