สุรชาติ ไตรโภค

สุรชาติ ไตรโภค

นักแสดง

2501

เล็บสิงห์

- อินปัน
2500

ไปดาวพระศุกร์

- เพื่อนพระเอก
2499

ศึกถลาง

- หลวงประชา
2498

วังนางโรม

- กร้าว