สุรชัย ธนานุประดิษฐ์

สุรชัย ธนานุประดิษฐ์

โปรดักชั่น

2521

ผิดทางรัก

- อำนวยการสร้าง
2521

หมัดปืนไว

- อำนวยการสร้าง