สุมนทิพย์

สุมนทิพย์

นักเขียน

2505

นันทาวดี

- บทประพันธ์
2509

แก้วกลางสลัม

- บทประพันธ์
2512

สวรรค์วันเพ็ญ

- บทประพันธ์
2513

ไอ้ยอดทอง

- บทประพันธ์
2514

รักข้ามขอบฟ้า

- บทประพันธ์
2517

ทองประกายแสด

- บทภาพยนตร์
2517

อย่ารักฉัน

- บทประพันธ์
2518

ระห่ำลำหัก

- บทประพันธ์
2519

กบฏหัวใจ

- บทประพันธ์
2521

ตึ่งนั้ง

- บทประพันธ์
2524

แผ่นดินต้องสู้

- บทประพันธ์
2525

ดาวกลางดิน

- บทประพันธ์