สุภา สิริสิงห

สุภา สิริสิงห ชื่อเดิม : สุภา ลือศิริ (ชื่ออังกฤษ : Supa Sirisingh) วันเกิด : 13 สิงหาคม 2488 เป็นนักเขียนชาวไทย การศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นามปากกาของ : โบตั๋น, ปิยตา, ปิยตา วนนันทน์, ส. ลือศิริ

นักเขียน

2520

ทางชีวิต

- บทประพันธ์
2530

กว่าจะรู้เดียงสา

- บทประพันธ์
2530

เหยื่อ

- บทประพันธ์

นักเขียน

2530

ทองเนื้อเก้า

- บทประพันธ์
2530

กว่าจะรู้เดียงสา

- บทประพันธ์
2532

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

- บทประพันธ์
2533

บัวแล้งน้ำ

- บทประพันธ์
2534

ตะวันชิงพลบ

- บทประพันธ์
2536

นวลนางข้างเขียง

- บทประพันธ์
2536

เกิดแต่ตม

- บทประพันธ์
2537

ถนนสายสุดท้าย

- บทประพันธ์
2537

ปลายฝนต้นหนาว

- บทประพันธ์
2539

บ้านสอยดาว

- บทประพันธ์
2540

ทองเนื้อเก้า

- บทประพันธ์
2540

ซุ้มสะบันงา

- บทประพันธ์
2540

สัมปทานหัวใจ

- บทประพันธ์
2540

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

- บทประพันธ์
2543

ดั่งสายน้ำไหล

- บทประพันธ์
2543

แค่เอื้อม

- บทประพันธ์
2543

กว่าจะรู้เดียงสา

- บทประพันธ์
2543

บุญรอด

- บทประพันธ์
2546

นะหน้าทอง

- บทประพันธ์
2547

แฝดพี่ฝาดน้อง

- บทประพันธ์
2548

เกิดแต่ตม

- บทประพันธ์
2549

ตะวันชิงพลบ

- บทประพันธ์
2551

อเวจีสีชมพู

- บทประพันธ์
2551

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

- บทประพันธ์
2555

กว่าจะรู้เดียงสา

- บทประพันธ์
2556

ทองเนื้อเก้า

- บทประพันธ์
2561

สัมปทานหัวใจ

- บทประพันธ์