สุภาว์ เทวกุล (รจนา)

สุภาว์ เทวกุล (รจนา)

นักเขียน

2524

เมียหลวง

- บทโทรทัศน์
2534

กะลาก้นครัว

- บทประพันธ์
2545

สะใภ้จ้าว

- บทประพันธ์
2545

ละอองเทศ

- บทประพันธ์
2558

สะใภ้จ้าว

- บทประพันธ์