สุภาพร โอรี

สุภาพร โอรี

โปรดักชั่น

2548

หักเหลี่ยมรัก

- ควบคุมการผลิต
2549

ยัยไบบ้า

- ควบคุมการผลิต